• Kalėdinis sveikinimas
Spausdinti

Apie Sumanią specializaciją

logo ss esfPrioritetinių MTEP ir inovacijų raidos krypčių nustatymas Lietuvoje 

Investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas – būtina, tačiau kaip nuspręsti, kurioms jų sritims turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys ir finansavimas? Artėjant naujam Europos Sąjungos (ES) finansinio programavimo etapui (2014-2020), visos ES narės įsipareigojo parengti Sumanios specializacijos strategijas, kuriose kiekviena numatys savo šalies mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų raidos kryptis ir prioritetus.

Kiekviena ES šalis ir regionas pasižymi savo unikaliomis savybėmis, turi skirtingus išteklius ir turėtų jais pasinaudoti siekdami konkurencinio pranašumo. Tačiau tai padaryti bus įmanoma tik tada, kai šalys apsispręs dėl konkrečių prioritetų, kurie turi būti nustatyti remiantis objektyviais kriterijais. Tinkamai neišryškinus stipriausių šalies savybių, investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas nebus efektyvios. Tuo tarpu remiantis objektyvaus tyrimo rezultatais galima įvardinti investicijų prioritetus ir parengti rekomendacijas ilgalaikei šalies MTEP ir inovacijų strategijai.

Rengdamos Sumanios specializacijos strategijas ES narės turi identifikuoti savo šalies studijų, mokslo ir ūkio sektorių stiprybes ir potencialą. MTEP plėtros, inovacijų prioritetinių raidos krypčių ir jų konkrečių prioritetų nustatymas numatytas atnaujintoje Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) koncepcijoje. Nustačius Lietuvos Sumanios specializacijos kryptis, bus siekiama paspartinti mokslui imlių ūkio sektorių plėtrą, skatinti technologinių ir netechnologinių inovacijų vystymąsi, sustiprinti ilgalaikius Lietuvos ūkio konkurencingumo pagrindus bei prisidėti prie pagrindinių Europos Sąjungos MTEP ir inovacijų politikos krypčių įgyvendinimo.

2012 m. rugsėjį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) pristatė Lietuvos MTEP, studijų ir inovacijų būklės apžvalgą, kurioje pateikiama prioritetinėms šių sričių kryptims nustatyti reikalingos informacijos analizė. 2012 m. spalį ataskaitą dėl Lietuvos ateities mokslo, studijų ir inovacijų prioritetų nustatymo parengė tarptautinė ekspertų grupė.

Prioritetinės MTEP ir inovacijų raidos kryptys nustatytos atsižvelgiant į tai, kokį potencialą kitose rinkose turi šioje srityje Lietuvoje jau dirbančios verslo įmonės, ar pakankama svarstomos srities mokslo ir studijų kokybė, kiek pajėgumų vystyti šią sritį yra viešajame sektoriuje ir kiek konkrečios srities vystymas prisidėtų sprendžiant šalies, ES ar pasaulio ekonomines ir socialines problemas.

Pirmajame etape įvardinus bendrąsias prioritetines raidos kryptis, jos buvo susiaurintos iki konkrečių nišų, kuriose šalis turi arba gali turėti konkurencinius pranašumus. Tam buvo būtina įvertinti kiekvienos nagrinėjamos srities perspektyvas, galimybes ir iššūkius, išanalizuoti jas veikiančią aplinką, rinkos tendencijas, identifikuoti problemas ir rizikas, galinčias kelti pavojų prioritetu pasirinktos srities plėtrai.

Nustatant prioritetus būtina įtraukti visas suinteresuotąsias privataus ir viešojo sektorių šalis, sprendimus pagrįsti tvirtais įrodymais ir žiniomis. Bendradarbiaujant ir atrandant konsensusą tarp verslo ir mokslo, kokia kryptimi Lietuva toliau turėtų eiti, galima geriausiai išnaudoti visas MTEP ir inovacijų tobulėjimo ir plėtros galimybes.

Susipažinti su pasiūlymais dėl Lietuvos sumanios specializacijos prioritetinių krypčių galite čia.

Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijos, pasitelkusios MOSTA ir nepriklausomus ekspertus, nustatė konkrečius prioritetus, su kuriais galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

REALIŲJŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMAS

RENGINIAI

SUMANI SPECIALIZACIJA

Sekite mūsų naujienas:

© Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, biudžetinė įstaiga.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens kodas: 300845435.

Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius

Tel.: (8 5) 212 6898, faksas: (8 5) 243 0402, el. p.: info@mosta.lt

 

Naudojant MOSTA paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti MOSTA kaip šaltinį.