Spausdinti

MOSTA kviečia mokslo politiką formuojančias ir įgyvendinančias institucijas bei tyrėjus dalyvauti tarptautiniame tyrėjų mobilumo tyrime

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) dalyvauja INTERREG projekte Baltijos mokslo tinklas (Baltic Science Network – BSN) ir atlieka tyrimą apie iššūkius Baltijos jūros regiono šalių tyrėjų mobilumui.

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Danijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje paskelbtose apklausose prašoma pateikti nuomonę apie esamus iššūkius ir galimas priemones skatinti tyrėjų mobilumą.

Tai galimybė visiems suinteresuotiems mokslinių tyrimų kokybe ir mobilumu pateikti savo nuomonę ir siūlymus. Tereikia skirti penkias minutes apklausos formos užpildymui ir taip prisidėti prie Baltijos mokslo tinklo tarptautinių rekomendacijų mokslo politiką formuojančioms institucijoms kūrimo.

Jūsų nuomonė ir pateikti siūlymai bus panaudoti rengiant galutines rekomendacijas visoms projekte dalyvaujančioms šalims. Siekiama, kad šie siūlymai ir rekomendacijos taptų gairėmis tarptautinių, nacionalinių ir regioninių strateginių planų kūrėjams ir mokslo politikos formuotojams.

Kviečiame visą akademinę bendruomenę ir sprendimų priėmėjus aktyviai dalyvauti!

Apklausa vykdoma iki sausio 20 d.


Baltijos mokslo tinklas (BSN) yra INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektas, kurį koordinuoja Hamburgo (Vokietija) mokslo, tyrimų ir lygių galimybių ministerija kartu su partneriais iš Danijos, Švedijos, Suomijos, Sankt Peterburgo, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos.

Projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti geresnį politikos koordinavimą mokslinių tyrimų, inovacijų ir švietimo srityse Baltijos jūros regione.

Projekto metu siekiama sukurti tampresnį tarpregioninį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą mokslo ir inovacijų srityse, paskatinti mokslininkų aktyvesnį bendrą dalyvavimą moksliniuose projektuose ir tyrėjų mobilumą, inicijuoti naujų finansavimo schemų sukūrimą skatinant tarpvalstybinį mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimą ir diegimą.

Apie projektą Baltijos mokslo tinklas (BSN) daugiau rasite interneto svetainėje: http://www.baltic-science.org/

Sekite mūsų naujienas:

© 2018 Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius. Tel. (8 5) 212 6898, faksas (8 5) 243 0402, el. p. info@mosta.lt

 

Naudojant MOSTA paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti MOSTA kaip šaltinį.